Yongchang Chung - Liu Xiaobo
2010, 200 x 160 cm, Korean ink, acrylic and lacquer on canvas

16.000,00

2010, 200 x 160 cm, Korean ink, acrylic and lacquer on canvas

Related products

Recently viewed